HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) flytter deler av sine virksomhet til Oslo. Fra 1. august vil Nav-kursene og rehabiliteringsprosjektene i samarbeid med Helse Sør-Øst være samlet ved Diakonessehuset Lovisenberg. Den øvrige virksomheten knyttet til avtaler med Utdanningsdirektoratet forblir i Lier.