På den nystartede foreningens første styremøte noen dager etter stiftelsen ble det besluttet å «sette i gang kurs i munnavlesning og å utgi et lite tidsskrift som inntil videre skulle komme ut fire ganger i året». De første utgavene var på seks sider og ble sendt ut i 600-700 eksemplarer.

Skiftende navn

Tidsskrift for Tunghørte var de første årene Lilla Dahls ansvar, inntil Henrikke Krag tok over i 1921. Hun var redaktør i 14 år.

På landsmøtet i Stavern i 1949 endret landsforbundet navn til Norsk Hørselvern, og tidsskriftet fikk navnet Hørselsvernet.

Fra 1. januar 1947 ble bladet overtatt av Landsforeningen Norges Tunghørte, med Oddvar Hellerud som redaktør. Han beholdt jobben helt frem til utgangen av 1970.

I 1981 ble forbundets navn endret til Norsk Forbund for Hørselshemmede, og i 1988 endret bladet navn til Din Hørsel.

En jobb med mening

Vel, som Din Hørsels redaktør i dag må jeg si at jeg er glad tidsskriftet fikk en noe lengre varighet enn «inntil videre». De drøyt åtte siste årene har jeg hatt gleden av å bidra med å informere HLFs nå over 65.000 medlemmer om  ulike sider av arbeidet med å gi hørselshemmede en bedre og enklere hverdag.

Det er arbeid som gir mening!

Et medlems- og fagblad vil til enhver tid speile den samtid det utgis i. Utviklingen både i samfunnet og på hørselsområdet har vært rivende i løpet av alle disse årene, og utvikler seg fortsatt med stor hastighet. Ikke minst digitalt.

Nye tider

Derfor vil vi senere på våren lansere Din Hørsel som nettavis. Det er en kjensgjerning at stadig flere velger å lese aviser, tidsskrifter og fagblader på nett. Din Hørsel vil på den måten kunne gi deg som leser hyppige nyheter, reportasjer og kunnskap om stort og smått som skjer innen hørselsfeltet. Vi tror også at en nettavis vil kunne fange mange hørselshemmede som ikke er medlemmer av HLF, men som også vil ha nytte av denne informasjonen.

Men papirutgaven av Din Hørsel er på ingen måter død. Du vil få bladet hjem i postkassen seks ganger i året. I tillegg kan du som nå lese bladet digitalt på www.hlf.no/dinhorsel

Jeg har også vært så heldig å få den erfarne journalisten Bjørg Engdahl med på laget, og sammen skal vi gjøre det som står i vår makt for at miksen av fagblad og nettavis skal gi deg den informasjonen om hørselsfeltet du fortjener og forhåpentligvis har nytte av.

Tor Slette Johansen

ansvarlig redaktør