Det engelske fjernsynsselskapet BBC tester nå ut en løsning for å fjerne uønsket bakgrunnsstøy i tv-sendinger. Det handler om ny funksjon på volumkontrollen hvor seeren selv kan redusere og fjerne uønsket støy, og dermed gjør talen tydligere. Noe for NRK?