To ferske undersøkelser som er gjort i forbindelse med årets Hvert Øre Teller-kampanje (HØT), viser at hørselsproblemet blir større og større. HLFs egen undersøkelse er besvart av over 11.300 medlemmer, mens over 1500 har svart på Ipsos spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.

Overraskende høye tall

20 prosent oppgir at de har tinnitus, mens 19 prosent har nedsatt hørsel i større eller mindre grad. Ni prosent bruker høreapparat. Det er flere menn enn kvinner som oppgir at de har tinnitus og/eller har nedsatt hørsel. Andelen øker i takt med alderen.

Inger Helene Venås, HØT, 37 prosent
HØRSELSPLAN. HLFs generalsekretær Inger Helene Venås er overrasket over at så mange som fire av ti har hørselsutfordringer, og sier at det haster med å få på plass en nasjonal hørselsplan. Foto. Svein Brimi

HLFs generalsekretær Inger Helene Venås ble overrasket da hun så at hele 37 prosent av de spurte selv rapporterte at de har en hørselsutfordring.

-Det er jo en god del høyere enn de offisielle tallene, som kan tyde på økt åpenhet rundt hørsel.

Hørselsplan må komme

-Igjen og igjen får vi bekreftet at det trengs mer informasjon, og ikke minst, mestrings- og rehabiliteringstilbud. Vi må bare stå på fremover slik at vi endelig kan få på plass en nasjonal hørselsplan som sikrer at den enkelte får god og kvalitetssikret hjelp når man trenger det, uansett hvor i landet man bor. Hørselsplanen må se på alt i en helhet, sier Venås.

Undersøkelsen viser at hele 40 prosent av de spurte ikke har vært i kontakt med helsevesenet om sin hørselsutfordring.

-Vi vet at det er viktig å bli utredet og få eventuelt tilrettelegging tidlig, så her er det en stor jobb å gjøre. 

FØLGEPLAGER: Stive skuldre er en av mange følgeplager som rammer hørselshemmede. Illustrasjonsfoto. Colourbox
FØLGEPLAGER: Stive skuldre er en av mange følgeplager som rammer hørselshemmede. Illustrasjonsfoto. Colourbox

Sliter med følgeplager

-Som ny generalsekretær i HLF gjør det særlig inntrykk å lese om følgeplagene. En av tre føler seg «utenfor» i samtaler og blir sliten av å anstrenge seg for å høre. 23 prosent har konsentrasjonsvansker og 21 prosent opplever at de tar seg sammen for å være positiv. 16 prosent har søvnproblemer, de fleste med tinnitus, og opplever at hverdagen påvirkes i negativ retning. De som hører dårlig opplever i større grad enn andre å føle seg «utenfor» i samtaler og blir slitne av å anstrenge seg for å høre.

 Venås sier det er viktig at HLF bidrar med å øke forståelsen for og kunnskapen om hvordan det er å leve med hørselsutfordringer og hva som skal til for å mestre hverdagen.

-Med årets Hvert Øre Teller-kampanje ønsker vi å synliggjøre mangfoldet av hørselsutfordringer og hvor mange som er berørt. Vi må fjerne barrierer, slik at flere ved enkle grep kan få et bedre liv. Budskapet er tydelig og klart: Det er på tide å snakke høyt om det, sier Inger Helene Venås.

Større åpenhet

Undersøkelsene viser at de fleste er åpne om sine hørselsutfordringer, særlig til sine nærmeste. Tre av fem er åpne overfor alle. Blant HLFs medlemmer oppgir 88 prosent at de er åpne overfor alle, bare to prosent er ikke åpne. Blant de yngste i aldersgruppen 18-29 år er bare 14 prosent åpne, og sier det er vanskelig å snakke om sine utfordringer.

Nesten to av tre opplever at familie og/eller venner tar nok hensyn til dem.

Savner tilrettelegging

62 prosent av dem som svarer i undersøkelsen blant befolkningen, er yrkesaktive. De fleste er åpne om sine hørselsutfordringer og føler at arbeidsgivere og kolleger tar hensyn til dem. Men to av ti opplever likevel at arbeidsgiver i liten grad tilrettelegger arbeidsplassen for dem. Like mange opplever at kolleger i liten grad forstår hvilke utfordringer hørselshemmede har.

Kvinner opplever i større grad utfordringer knyttet til arbeidslivet. De føler at de blir tatt mindre hensyn til, men er samtidig mindre åpne om sine hørselsutfordringer.

Dette er hovedfunnene:

  • 37 prosent av de spurte sier de har en hørselsutfordring.
  • Følgesplager er utbredt blant personer med hørselsutfordringer. Mange har konsentrasjonsvansker og søvnproblemer, og opplever at hverdagen påvirkes i negativ retning.
  • Fire av ti opplever at hørselsutfordringene hindrer dem sosialt. Mange føler seg «utenfor» i samtaler og blir slitne av å anstrenge seg for å høre.
  • I arbeidslivet opplever to av ti at arbeidsgiver i liten grad tilrettelegger for dem. Flere framhever at god skjerming og nok stillerom kan være hensiktsmessige tiltak.
  • De fleste er åpne om sine hørselsutfordringer, både i arbeidslivet og blant familie og venner. Minst åpenhet er det blant de yngste. I aldersgruppen 18-29 år oppgir14 prosent at det er vanskelig å snakke om sine hørselsutfordringer.
  • De aller fleste, både unge og eldre, kjenner noen som har hørselsutfordringer; Over halvparten har noen i nær familie, og mange har venner og/eller kollegaer med hørselsutfordringer. Over en av ti lever med en partner som har hørselsutfordringer.